Vi löser leveransen av dina trycksaker

Vi kan hjälpa dig att leverera dina trycksaker, oavsett om det är större saker som ska till en viss adress vid en viss tidpunkt, reklamblad som ska adresseras och postas, eller andra lösningar som behövs. När de väl är skapade är det ju också viktigt att de når fram till rätt plats och rätt mottagare, i rätt tid.

Vi har möjlighet att använda oss av olika lösningar och kan tillsammans med dig se vad som passar bäst i ditt fall. Med oss kan du lita på att vi kommer vara effektiva, vi har stor erfarenhet av att leverera trycksaker, känner till de olika lösningar som finns och också de saker som kan ställa till problem på vägen. Genom att ha koll på eventuella problemkällor kan vi också undvika att de ställer till det för oss, och ha lättare att hålla det vi lovat så din produkt finns där den ska finnas, när du vill att den ska finnas där.

Vi erbjuder alla delar av distributionen

Du kan lämna över alla olika steg i distributionen till oss då vi vill vara din självklara leverantör för trycksaker. Vi erbjuder kompletta lösningar när det gäller att vara leverantör för dina trycksaker. Vill du hellre bara anlita oss för vissa av delarna går det också bra. Vi på Etcetera erbjuder:

 • Kuvertering
  Att lägga trycksakerna i förseglade kuvert, färdiga att skicka.

 • Adressering
  Att ge trycksakerna adresser så de kan postas direkt.

 • Posthantering
  Att se till att trycksakerna kommer iväg vid rätt tid.

 • Emballering
  I de fall det handlar om annan form av paketering av trycksaker kan vi stå för det.

 • Budtjänst
  Vi kan leverera trycksaker via bud när det önskas av kunden.

 • Komplicerade kampanjer 
  Vi kan sköta alla steg i att lägga upp och genomföra kampanjer av olika slag.

 • Personligt innehåll
  En möjlighet att varje kundgrupp eller varje unik mottagare får ett innehåll som skiljer sig från de andras.

Vill du bli kontaktad?

Ange ditt telefonnummer eller din e-post så kontaktar vi dig