Skillnaden mellan digitaltryck och offsettryck

De senaste åren har digitaltryck kompletterat den traditionella trycktekniken offset. Eftersom vi både är ett digitaltryckeri och ett traditionellt tryckeri kan vi erbjuda det bästa från båda världarna.

Båda metoderna har för och nackdelar, därför kan vi ge dig rådgivning i vad som är det bästa för dig utifrån dina behov och önskemål. Vårt digitaltryckeri går varmt om dagarna och digitaltryck passar bäst om du ska trycka något i en mindre upplaga medan vanligt offsettryck passar perfekt för större upplagor.

Skillnaden mellan tryckmetoderna är att digitaltryckets process är helt digital och oftast sker genom en webbserver direkt till det som ska tryckas medan vid offsettryck används istället en tryckplåt överför den färgburna informationen till trycksaken.  

Läs mer om våra trycktjänster.

Fördelar med digitaltryck är bland annat att man kan göra ändringar sent i produktionen och trycksaken är klar för distribution eller efterbehandling direkt. Fördelar med offsettryck är att man kan trycka på de flesta olika material så som trä, metall med flera. Det är också en snabb, enkel och billig tryckformsframställning. En annan stor fördel med digitaltryck är att vi som tryckeri kan lagra det vi trycker och trycka det på nytt igen vid önskemål från dig som kund.

Är du behov av att trycka något, stort som smått? Eller om du behöver hjälp eller rådgivning så finns vi här för dig, så tveka inte att kontakta oss oavsett vad det gäller.

 

Nyhetsarkiv

Vill du bli kontaktad?

Ange ditt telefonnummer eller din e-post så kontaktar vi dig